Η Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ ανακοίνωσε ότι ο κόσμος θα καταστραφεί τελικά. Στα Ουράλια το καλύτερο καταφύγιο