πηγή Ριζοσπάστης
010001001
03022
04

042
0605
06052
0807
08072
287638
287639                                                                                                         020102011
                                                         getImagegetImage 1    

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI

Σε 187 από 191 *

2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 60742 – % 65593 – % -4851 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 58287 – % 63013 – % -4726 0.00%
ΑΚΥΡΑ 2455 – % 2580 – % -125 0.00%
ΛΕΥΚΑ 1176 2.02 % 1429 2.27 % -253 -0.25%
ΠΚΣ 11085 19.02 % 10248 16.26 % 837 2.76%
ΔΑΠ 21071 36.15 % 23136 36.72 % -2065 -0.57%
ΠΑΣΠ 8577 14.72 % 11278 17.90 % -2701 -3.18%
ΕΑΑΚ 7873 13.51 % 8238 13.07 % -365 0.44%
ΑΡ.ΕΝ. 3594 6.17 % 4022 6.38 % -428 -0.21%
ΛΟΙΠΑ 4911 8.43 % 4662 7.40 % 249 1.03%
* Οι Σύλλογοι στους οποίους δεν έγιναν εκλογές δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των συλλόγων

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα TEI

Σε 61 από 66 *

2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 22898 – % 27292 – % -4394 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 21987 – % 26081 – % -4094 0.00%
ΑΚΥΡΑ 911 – % 1211 – % -300 0.00%
ΛΕΥΚΑ 266 1.21 % 414 1.59 % -148 -0.38%
ΠΚΣ 4928 22.41 % 4826 18.50 % 102 3.91%
ΔΑΠ 10342 47.04 % 12290 47.12 % -1948 -0.08%
ΠΑΣΠ 4278 19.46 % 5200 19.94 % -922 -0.48%
ΕΑΑΚ 633 2.88 % 1026 3.93 % -393 -1.05%
ΑΡ.ΕΝ. 512 2.33 % 564 2.16 % -52 0.17%
ΛΟΙΠΑ 1028 4.68 % 1761 6.75 % -733 -2.07%
* Οι Σύλλογοι στους οποίους δεν έγιναν εκλογές δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των συλλόγων