(αποσπάσματα από τα συμπεράσματα)

…Μήπως αυτό σημαίνει ότι η φυσική, που αναπτύχτη­κε πολύ πριν από την εμφάνιση της θεωρίας της σχε­τικότητας, πρέπει να πεταχτεί σαν ένα παλιό και άχρη­στο παπούτσι;

Αν αυτό ήταν σωστό, δεν θα μας τραβούσε η ενασχόληση με επιστημονικές έρευνες. Θα ήταν βέβαιο ότι κάποια νέα θεωρία θα εμφανιζόταν και θα συνέτριβε την παλιά. Ας φανταστούμε τον επιβάτη ενός συνη­θισμένου τραίνου να διορθώνει το ρολόι του, επειδή σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας, αυτό θα πη­γαίνει πίσω από το ρολόι του σιδηροδρομικού σταθμού. Όλοι θα γελάσουν μαζί του. Ακόμα και μ’ ένα ρολόι καταπληκτικής ακρίβειας, ας πούμε, δεν μπορούμε να σημειώσουμε τη διαφορά των δύο ρολογιών του προ­βλήματος μας, που είναι της τάξεως ενός κλάσματος του δευτερόλεπτου.

…Η θεωρία της σχετικότητας δεν αρνιέται τις παλιότερες έννοιες και γνώσεις, αλλά τις επεκτείνει και κα­θορίζει τα όρια μέσα στα όποια αυτές οι παλιές έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να φέρουν τον κίνδυνο λάθους. Οι νόμοι της Φύσεως που ανακαλύφτηκαν από τους φυσικούς πριν γεννηθεί η θεωρία της σχετικότητας δεν αποκηρύσσονται καθόλου, μόνο που το πεδίο εφαρμογής τους είναι τώρα πιο καλά καθορισμένο.

… αν το φως διαδίδεται ακαριαία, η αντίληψη του ταυτόχρονου, όπως έχουμε δει, γίνεται απόλυτη. Τα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα γεγονότα κι οι διαστάσεις των σωμάτων γίνονται επίσης απόλυτα, ανεξάρτητα από τα συστήματα από τα οποία παρατηρούνται.

Κατά συνέπεια, μπορούμε να κρατήσουμε όλες τις κλασσικές αντιλήφεις, αν θεωρήσουμε άπειρη την ταχύτητα του φωτός.

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Λεφ Λαντάου

Σοβιετικός Ακαδημαϊκός. Το 1962 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ καθώς και με το βραβείο Λένιν του Σοβιετικού κράτους. Υπήρξε μέλος πολλών Ακαδημιών της Ευρώπης και της Αμερικής. Πέθανε το 1966.

Γιούρι Ρούμερ

Δρ. Φυσικής και Μαθηματικών, διευθυντής του Ινστιτούτου Ραδιοφυσικής και Ηλεκτρονικής της Ακαδη­μίας της Ε.Σ.Σ.Δ. στη Σιβηρία.

Advertisements