Χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές στους εργαζόμενους της σοβιετικής κινηματογραφίας την ημέρα της ένδοξης δεκαπενταετίας της.

Ο κινηματογράφος στα χέρια της Σοβιετικής εξουσίας απο­τελεί τεράστια, ανεκτίμητη δύναμη.

Διαθέτοντας εξαιρετικές δυνατότητες πνευματικής επίδρασης στις μάζες, ο κινηματογράφος βοηθά την εργατική τάξη και το κόμμα της να διαπαιδαγωγούν τους εργαζόμενους στο πνεύ­μα του σοσιαλισμού, να οργανώνουν τις μάζες στον αγώνα για το σοσιαλισμό, να ανεβάζουν τη μόρφωση και την πολιτική μαχητική ικανότητά τους.

Η Σοβιετική εξουσία περιμένει από σας νέες επιτυχίες – νέ­ες ταινίες που να δοξάζουν, όπως η ταινία Τσαπάγεφ, το μεγα­λείο των ιστορικών πράξεων της πάλης για την εξουσία των ερ­γατών και των αγροτών της Σοβιετικής Ένωσης, να κινητο­ποιούν στην εκπλήρωση νέων καθηκόντων και θυμίζουν τόσο τα επιτεύγματα όσο και τις δυσκολίες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης.

Η Σοβιετική εξουσία περιμένει από σας τολμηρή διείσδυση των δημιουργών μας στους νέους τομείς της «σπουδαιότερης» (Λένιν) και μαζικότερης τέχνης – τον κινηματογράφο.

Ι.Στάλιν

Πράβντα, No. 11,11 Γενάρη 1935

Πηγή 14 Απάντων Στάλιν, Σύγχρονη Εποχή

Advertisements