Στη γήινη σφαίρα πατώντας,

τη σφαίρα του ήλιου στα χέρια κρατώ.

Γέφυρα είμαι ανάμεσα στη γη και τον ήλιο,

και για μένα

ο ήλιος κατεβαίνει στη γη.

Ενώ η γη ανεβαίνει στον ήλιο…

Έτσι στέκω:

Ωραίος, σοφός, σταθερός…

Έτσι στέκω:

Άνθρωπος είμαι,

Κομμουνιστής