Κάτι μου λέει ότι θα βγάλουμε συσχετισμούς ανεπτυγμένου σοσιαλισμού.

Advertisements