Οι μεταλλικοί φίλοι του μπλογκ θα το καταλάβουν. Οι υπόλοιποι του χρόνου, που θα έχω ανάρτηση που θα συσπειρώνει ευρύτερα λαϊκά στρώματα.

Advertisements