Μεταφρασιολογία & Γνωστικές Επιστήμες: Mια διαλεκτική σχέσηΗ συνεισφορά της διαλεκτικής-υλιστικής Ψυχολογίας

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αναπροσανατολισμού της έρευνας στον τομέα της μεταφρασιολογίας, με ενσωμάτωση στοιχείων και γνωσιολογικών προτύπων από τη γνωστική ψυχολογία, την ψυχογλωσσολογία και τη νευροφυσιολογία.

Πολλοί επιστήμονες θεωρούν σήμερα ότι η πειραματική-επιστημονική έρευνα στον χώρο της νοητικής διεργασίας στη μετάφραση έχει ανάγκη ενός πιο στέρεου μεθοδολογικού υποβάθρου, ώστε να μπορέσει να κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι στην κάλυψη αυτής της ανάγκης θα βοηθήσουν οι θέσεις της διαλεκτικής-υλιστικής Ψυχολογίας, την οποία εισήγαγε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ο Σοβιετικός ψυχολόγος Lev Vygotsky. Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τον καταπληκτικά επίκαιρο χαρακτήρα της, η διαλεκτική-υλιστική Ψυχολογία είναι λίγο γνωστή στον ελληνικό επιστημονικό χώρο.

Στο βιβλίο, μετά από μια γενική ανασκόπηση βασικών σημείων αναφοράς στην Ψυχολογία, γίνεται αναφορά στις σημαντικές εννοιολογικές κατηγορίες της διαλεκτικής-υλιστικής Ψυχολογίας. Απώτερος στόχος της αναφοράς αυτής είναι η προσέγγιση των δυνατοτήτων συμβολής της διαλεκτικής-υλιστικής Ψυχολογίας στην αποτελεσματικότερη θεωρητική και μεθοδολογική θεμελίωση της έρευνας στον τομέα της μεταφρασιολογίας.

 

Advertisements