Андрей Яковлев. Арктическое чудо. 1970

Στην πορεία των συζητήσεών μας τέθηκαν με οξύτητα τα ζητήματα για την καταπολέμηση των ιδεολογικών σφαλμάτων και του νοσηρού πνεύματος. Άλλη τοποθέτηση των προβλημάτων αυτών είναι αδιανόητη. Μισόλογα και μισοσυνεννόηση θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά την υπόθεσή μας.
Θέλουμε οι δυνάμεις της λογοτεχνίας και της τέχνης να είναι γερά δεμένες και συσπειρωμένες πάνω σε βάση αρχών και όχι με αντάλλαγμα παραχωρήσεις ή παρεκκλίσεις από τις αρχές του μαρξισμού – λενινισμού. Για το συμφέρον μιας τέτοιας συσπείρωσης γίνεται κριτική και αυτοκριτική από θέσεις αρχών. Η κριτική αυτή βοηθάει τα άτομα που κάνουν λάθη να τα συνειδητοποιούν και να τα διορθώνουν, να στέκουν πιο γερά στα πόδια τους, ανεβάζει τη δημιουργική δραστηριότητα.

 

Αναπτύσσοντας την κριτική και την αυτοκριτική είναι απαραίτητο να εξετάζουμε προσεκτικά και αν το λάθος του ενός ή του άλλου λογοτέχνη ή καλλιτέχνη είναι τυχαίο ή εκφράζει το σύστημα των ιδεών του, μια συγκεκριμένη γραμμή της διαγωγής του, να παρατηρούμε και να παίρνουμε υπόψη πώς αντιδρά αυτός στην κριτική. Λάθη μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος, και πρέπει να βλέπουμε όχι μόνο εκείνο που έκανε ένας άνθρωπος χθες, αλλά και τι είναι ικανός να κάνει αύριο και, το πιο σπουδαίο, οφείλουμε να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν να καταλάβει και να ξεπεράσει το γρηγορότερο τα ελαττώματα και να διορθώσει τα λάθη του.

 

Петр Кончаловский. Туша Теленка. 1946

Είναι γνωστό, λχ., πως η κοινή γνώμη κατέκρινε και μερικά ελαττώματα στο έργο του διακεκριμένου ποιητή μας συν. Τβαρντόφσκη που οι υπηρεσίες του στην ανάπτυξη της σοβιετικής λογοτεχνίας έχουν αναγνωρισθεί πλατιά. Οι φιλικές συζητήσεις με τον συν. Τβαρντόφσκη μάς κάνουν να ελπίζουμε πως ο καλλιτέχνης αυτός του λόγου θα βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα και θα δώσει χαρά στους αναγνώστες με καινούργια καλά έργα. Η κοινή γνώμη είχε άλλοτε αρκετά κατακρίνει τις ελλείψεις και ενός τόσο μεγάλου συγγραφέα όπως είναι ο συν. Πανφέροφ. Πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Ο συν. Πανφέροφ αναγνωρίζει τώρα και ο ίδιος πως η κριτική τον ωφέλησε.
Η κριτική από θέση αρχών έχει σκοπό να βοηθάει τους λογοτέχνες και τους καλλιτέχνες στο δημιουργικό τους έργο για να δουλεύουν με ακόμη πιο μεγάλη επιτυχία για το καλό του λαού μας, για να παίρνουν ενεργό μέρος στην πάλη του υπέρ του κομμουνισμού, για να πλουτίζουν με τα έργα τους το σοβιετικό σοσιαλιστικό πολιτισμό.

 

Илья Глазунов. Утро. 1956

Το σοβιετικό μας σύστημα, το Κομμουνιστικό κόμμα σε πολλές περιπτώσεις ξαναφέρανε στη ζωή, στην ενεργό δράση ακόμη και άτομα που θεωρούνταν οριστικά χαμένα, χωρίς καμία ελπίδα σωτηρίας. Στα γράμματα και στις τέχνες υπάρχουν πολλά παραδείγματα προικισμένων με δημιουργικό πνεύμα λογοτεχνών και καλλιτεχνών, που ύστερα από μια κριτική δημιουργούσαν μεγάλα καλλιτεχνικά έργα. Όσο για τον συν. Ντούντιντσεφ πιστεύω πως και αυτός με τη βοήθειά μας και με την δική του θέληση μπορεί να μπει στο σωστό δρόμο και τότε, μαζί με όλους τους συγγραφείς, θα εργάζεται καρποφόρα και για το καλό του λαού, για την ευτυχία της σοσιαλιστικής Πατρίδας.

 

Анатолий Сухоруких. Полуденное солнце.1958

Εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας και της τέχνης, στην ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και στη δημιουργική ζωή κάθε καλλιτέχνη προορίζονται να παίξουν οι διάφορες οργανώσεις των γραμμάτων και των τεχνών, οργανώσεις που οφείλουν να γίνουν στην πράξη δραστήρια, μαχητικά σύνολα με ισχυρή συνοχή βασισμένη σε αρχές. Πρέπει στις οργανώσεις αυτές να υπάρχει πραγματική φιλία, για να εκδηλώνεται εκεί καθημερινά το σημαντικό ενδιαφέρον για τη δημιουργική ανάπτυξη κάθε συγγραφέα, ζωγράφου, γλύπτη, παράγοντα του κινηματογράφου, της μουσικής, του θεάτρου. Οι τέτοιες συλλογικές οργανώσεις πρέπει να υποστηρίζουν έγκαιρα κάθε άλλο έργο, την εκδήλωση μιας χρήσιμης πρωτοβουλίας στη δημιουργική δουλειά. Πολύ σπουδαίο είναι να σημειώνουμε έγκαιρα τις παραλείψεις ή τα λάθη ορισμένων λογοτεχνών και καλλιτεχνών, να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να γλιστρήσουν από τις θέσεις αρχών, να προσφέρουμε βοήθεια και υποστήριξη σ’ εκείνους που την έχουν ανάγκη.
Οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες είναι δραστήριοι αγωνιστές του κομμουνισμού. Με τα καλύτερά τους έργα διαπαιδαγωγούνται εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό υποχρεώνει τις οργανώσεις των παραγόντων της λογοτεχνίας και της τέχνης, τα κομματικά τους όργανα να κάνουν κάθε μέρα μεγάλη ιδεολογική – παιδαγωγική δουλειά, να εξοπλίζουν τα στελέχη μας στη λογοτεχνία και την τέχνη με τη γνώση της μαρξιστικής – λενινιστικής θεωρίας, με τη σωστή κατανόηση της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρέπει όλα τα στελέχη μας αυτά να συναισθάνονται καλά το μεγάλο ρόλο τους στην παλλαϊκή τους πάλη για τον κομμουνισμό και την ευθύνη τους απέναντι στο λαό.
Οι διάφορες οργανώσεις λογοτεχνών και καλλιτεχνών στη χώρα μας κάνουν αξιόλογη δουλειά για την πραγματοποίηση των σκοπών που έβαλε το 20ο συνέδριο του κόμματος στη λογοτεχνία και στην τέχνη. Οι ολομέλειες στις οργανώσεις των συγγραφέων και τα συνέδρια των ζωγράφων και των συνθετών, που έγιναν τον τελευταίο καιρό βοήθησαν να ανέβει η δραστηριότητα, η συνοχή μεταξύ των λογοτεχνών και των καλλιτεχνών. Είναι ευχάριστο να υπογραμμίσουμε τη δραστηριοποίηση των οργανώσεων των συγγραφέων στις ενωσιακές μας δημοκρατίες: στην Ουκρανία, στη Λευκορωσία, στις δημοκρατίες της Μέσης Ασίας, της Υπερκαυκασίας και της Βαλτικής.

 

Андрей Васнецов. Чистка картошки. 1970е

Αλλά στη δουλειά των οργανώσεων αυτών υπάρχουν και μεγάλες ελλείψεις. Πρέπει να σημειώσουμε πως τον τελευταίο καιρό αποκαλύφθηκε αδυναμία στη δουλειά του τμήματος Μόσχας της Ένωσης συγγραφέων, που έχει στη δύναμή του ένα πολύ μεγάλο αριθμό λογοτεχνών. Στις συγκεντρώσεις των συγγραφέων της Μόσχας εκφωνήθηκαν λαθεμένοι λόγοι, αντίθετοι στην πολιτική του κόμματος που αφορά τον τομέα της λογοτεχνίας και της τέχνης. Δυστυχώς στους λόγους αυτούς δεν δινόταν πάντα η κατάλληλη απάντηση, δεν βρισκόταν πάντοτε στο ύψος της και η κομματική οργάνωση των συγγραφέων της Μόσχας. Είναι γνωστό πως οι ενώσεις συγγραφέων της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και μερικών άλλων ενωσιακών δημοκρατιών εφιστούσαν την προσοχή για την κατάσταση πραγμάτων στο τμήμα Μόσχας της Ένωσης συγγραφέων, κατακρίνανε δίκαια πολλά ελαττωματικά από ιδεολογική άποψη λογοτεχνικά έργα και άρθρα που είχαν δημοσιευθεί στο αλμανάκ «Φιλολογική Μόσχα».

Advertisements