Δεν μπορεί να συμβιβαστεί κανείς με τις μεγάλες αυτές ελλείψεις στη δουλειά του τμήματος Μόσχας της Ένωσης συγγραφέων, που προορισμό έχει να δίνει το παράδειγμα στις οργανώσεις των άλλων πόλεων. Ελπίζουμε πως οι ίδιοι οι συγγραφείς, με τη βοήθεια των κομματικών οργανώσεων, θα βρουν που οφείλονται αυτές οι ελλείψεις και θα πάρουν μέτρα για να διορθώσουν τα πράγματα.

 

Аркадий Ставровский. Алкоголик. 1928

Εδώ τέθηκε το θέμα να ιδρυθεί Ένωση συγγραφέων της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Νομίζω πως η πρόταση αυτή πρέπει να υποστηριχθεί και να ιδρυθεί η Ένωση συγγραφέων της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικό το ότι οι συγγραφείς της Ομοσπονδίας της Ρωσίας δεν έχουν σήμερα την Ένωσή τους, ενώ στις άλλες ενωσιακές δημοκρατίες υπάρχουν ενώσεις συγγραφέων. Το τμήμα Μόσχας της Ένωσης συγγραφέων δεν μπορεί φυσικά να εκπροσωπήσει όλους τους συγγραφείς της ΣΟΣΔΡ. Πρέπει να έχουμε υπόψη, στην περίπτωση αυτή, πως η Ομοσπονδία της Ρωσίας είναι θεληματική ένωση πολλών εθνοτήτων. Στην ένωση αυτή μαζί με τις περιφέρειες, τις περιοχές ανήκουν 14 αυτόνομες δημοκρατίες, 7 αυτόνομες περιοχές και 10 εθνικές περιφέρειες.

 

Андрей Плотнов. На стройку. 1951

Η ίδρυση της Ένωσης συγγραφέων της ΣΟΣΔΡ θα αποτελέσει σπουδαίο μέτρο μεταξύ εκείνων που εφαρμόζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και η Σοβιετική κυβέρνηση για την παραπέρα διεύρυνση των δικαιωμάτων των ενωσιακών δημοκρατιών και την ανύψωση του ρόλου της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Παράλληλα με τα ιδεολογικά ζητήματα που πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής της Ένωσης συγγραφέων της ΣΟΣΔΡ, θα πρέπει να μελετηθούν σοβαρά τα μέτρα που θα βοηθήσουν να αυξηθούν οι συγγραφικές δυνάμεις κατά τόπους. Πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μόνιμη δημιουργική δουλειά των συγγραφέων στις αυτόνομες δημοκρατίες, περιφέρειες και περιοχές, και ειδικότερα είναι ανάγκη να τακτοποιηθεί το ζήτημα των αμοιβών από τους κατά τόπους εκδοτικούς οργανισμούς, της διανομής των αποθεμάτων χαρτιού για την έκδοση λογοτεχνικών έργων.

 

Οι συναντήσεις και οι συζητήσεις μας είναι γόνιμες. Στις συναντήσεις αυτές ανταλλάξαμε ειλικρινά τις γνώμες μας πάνω σε πολύ σπουδαία ζητήματα της ζωής και της δουλειάς των λογοτεχνών και των καλλιτεχνών.

 

Александр Волненко. Свадьба. 1969

Ο σοβιετικός λαός με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού κόμματος εφαρμόζει με επιτυχία τις αποφάσεις του 20ου συνεδρίου του ΚΚΣΕ, πραγματοποιεί τα σχέδια της οικοδόμησης του κομμουνισμού που χάραξε το συνέδριο αυτό. Εφέτος γιορτάζουμε τα σαραντάχρονα της Μεγάλης Οχτωβριανής σοσιαλιστικής επανάστασης. Στο γιορτασμό της σημαντικής αυτής ιστορικής χρονολογίας ο λαός μας προσέρχεται μεγάλος νικητής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της πολιτιστικής ανοικοδόμησης, στο ανέβασμα της ευημερίας του λαού. Και πόσο τεράστιες είναι οι επιτυχίες που σημειώθηκαν στον κοινωνικοπολιτικό τομέα του λαού! Οι ιστορικές αποφάσεις του 20ου συνεδρίου του κόμματος που επιδοκιμάστηκαν μ’ ενθουσιασμό από το λαό μας, προκάλεσαν μια χωρίς προηγούμενο άνοδο της πολιτικής και της εργασιακής δραστηριότητας, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την παραπέρα άνθιση των λαϊκών ταλέντων. Στην πορεία της επιβλητικής δημιουργικής δραστηριότητας μεγαλώνει η κομμουνιστική συνειδητότητα των εργαζομένων, αποκαλύπτονται ολοένα πληρέστερα οι υπέροχες ψυχικές ιδιότητες και τα καλύτερα γνωρίσματα του χαρακτήρα και της ηθικής φυσιογνωμίας του σοβιετικού ανθρώπου – του ανθρώπου της καινούργιας εποχής, του οικοδόμου του κομμουνισμού.
Το ισχυρό κύμα της Οχτωβριανής επανάστασης προχωρεί ασυγκράτητα, σαρώνοντας όλα τα εμπόδια και όλους τους φραγμούς στο δρόμο προς την κομμουνιστική κοινωνία.
Η ιστορική πείρα απόδειξε πως η κίνησή μας προς τα μπρος, προς τον κομμουνισμό γίνεται από δρόμο που δεν είναι πατημένος από άλλους πριν από εμάς, που δεν είναι ομαλός ούτε και ίσιος. Οι οικοδόμοι του κομμουνισμού που βαδίζουν στις πρώτες γραμμές, πρέπει να μπορούν να βλέπουν καθαρά το μεγάλο σκοπό και την προοπτική της κίνησης προς το σκοπό αυτό, να κατανοούν βαθιά τις νομοτέλειες της κοινωνικής εξέλιξης, να έχουν αδάμαστη ενεργητικότητα και αλύγιστη θέληση και, χωρίς να φοβούνται τις δυσκολίες και να λυπούνται δυνάμεις, να χαράζουν το δρόμο και να οδηγούν τα εκατομμύρια τους οικοδόμους της καινούργιας κοινωνίας.
Η σαραντάχρονη πείρα από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη χώρα μας δείχνει πως ο σοβιετικός λαός, συσπειρωμένος στενά γύρω από τον δοκιμασμένο του αρχηγό – το Κομμουνιστικό κόμμα, εξοπλισμένος με την παντοδύναμη επαναστατική θεωρία του μαρξισμού – λενινισμού, θα πραγματοποιήσει με τιμή τους μεγάλους ιστορικούς σκοπούς που ορθώνονται μπροστά του. Μπορούμε να μην αμφιβάλλουμε πως οι σοβιετικοί συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφοι, γλύπτες, συνθέτες θα εξακολουθήσουν να είναι άξια τέκνα της σοσιαλιστικής μας Πατρίδας, θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις, το ταλέντο τους για να εξυμνήσουν τα ηρωικά κατορθώματα του μεγάλου λαού μας – του οικοδόμου της κομμουνιστικής κοινωνίας.

Advertisements