German Metelev. Working morning. 1968-1969

«Mιλάμε στους χωρικούς, στη μάζα των λιγότερο αναπτυγμένων ανθρώπων, δείχνοντάς τους πως η νέα μετάβαση της κουλτούρας και της τεχνικής εκπαίδευσης σε ανώτερο στάδιο είναι αναγκαία για την επιτυχία της όλης σοβιετικής ανάπτυξης».(Λένιν, Άπαντα, τομ. 30, σ. 337, Αγγλ. Εκδ).

 
«Χωρίς να πέφτουμε σε ουτοπίες μπορούμε να πούμε πως σε δέκα χρόνια θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλη τη Ρωσία μ’ ένα δίχτυ ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και να περάσουμε σε μία βιομηχανία στηριζόμενη στον ηλεκτρισμό, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας και να θέσει τέρμα στις παλιές μεθόδους γεωργίας. Αυτό όμως απαιτεί υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και πολιτισμού». (Στο ίδιο, σελ. 378)

 
Το σχέδιο του Λένιν για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση πρόβλεπε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα για την οικονομική και πολιτιστική μεταμόρφωση της κοινωνίας. Ο Λένιν έδειξε πως η εκβιομηχάνιση της χώρας και η οργάνωση μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων είχαν εξαιρετική σημασία στη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Μια άλλη προϋπόθεση για επιτυχή ανάπτυξη της νέας κοινωνίας ήταν η βαθμιαία σοσιαλιστική μεταμόρφωση της γεωργίας με βάση το συνεταιριστικό σχέδιο του Λένιν, που διέγραψε τρόπους μετατροπής των διασκορπισμένων ιδιωτικών νοικοκυριών σε μεγάλης κλίμακας κοινωνικές επιχειρήσεις.

 

Victor Savin. He graduated from college. 1953-1954

Αλλά η οικονομική μεταμόρφωση της κοινωνίας είναι αδύνατη χωρίς τη καλλιέργεια μιας νέας σοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας μέσα στους ανθρώπους που χτίζουμε μια νέα ζωή, χωρίς κανονική πολιτική διαπαιδαγώγηση των μαζών και πλατιά διάδοση της γνώσης, χωρίς προσπάθεια για καθολικής μόρφωση και δημιουργία στελεχών διανοούμενων από μέσα από το λαό, με άλλα λόγια χωρίς πολιτιστική επανάσταση.

 
Είναι επίκαιρο να θυμηθούμε πως η Διακήρυξη της Διάσκεψης των Αντιπροσώπων των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, που έγινε στη Μόσχα το 1960, σημειώνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις χώρες που ακολουθούν το δρόμο του σοσιαλισμού, τονίζει επίσης την ανάγκη για «πραγματοποίηση της σοσιαλιστικής επανάστασης στη σφαίρα της ιδεολογίας και της κουλτούρας». («Προγραμματικά Έγγραφα του Αγώνα για Ειρήνη, Δημοκρατία και Σοσιαλισμό», Μόσχα, 1961,σ. 13)

 
Ο Χαρακτήρας και τα Καθήκοντα της Σοσιαλιστικής Πολιτιστικής Επανάστασης
« Αν ένα καθορισμένο επίπεδο κουλτούρας απαιτείται για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού… γιατί δεν μπορούμε να αρχίσουμε πραγματοποιώντας, πρώτα τις προϋποθέσεις για αυτό το καθορισμένο επίπεδο κουλτούρας με τρόπο επαναστατικό και ύστερα με τη βοήθεια της κυβέρνησης των εργατών και αγροτών και του σοβιετικού συστήματος, να προχωρήσουμε για να φτάσουμε τα άλλα έθνη;»(Λένιν, Άπαντα, τ. 33, σελ. 478-479, Αγγλ. Εκδ.)

 
«Στη χώρα μας η πολιτική και κοινωνική επανάσταση πραγματοποιήθηκε πριν από την πολιτιστική επανάσταση, αυτήν την ίδια πολιτιστική επανάσταση, που ωστόσο αντιμετωπίζουμε τώρα. Η πολιτιστική επανάσταση θα ήταν τώρα αρκετή για να κάνει τη χώρα μας μια ολότελα σοσιαλιστική χώρα»(Λένιν, Άπαντα, τ. 33, σελ. 475)

 
«Καθετί που αστική κουλτούρα δημιούργησε με σκοπό να εξαπατήσει το λαό και να προασπίσει τους καπιταλιστές το έχουμε πάρει από τους αστούς για να ικανοποιήσουμε τις πολιτικές ανάγκες των εργατών και χωρικών». (Λένιν, Εκλεκτά Έργα, τ. 29, σελ.162)

 

Anataloy Talalaev. Skiers. 1961

Με τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης η ανθρωπότητα μπήκε σε μία νέα ιστορική εποχή, την εποχή της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Η προλεταριακή επανάσταση, που επέφερε ριζικές αλλαγές σ’ όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, αποδείχθηκε ότι είναι η πρώτη και βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας νέας, σοσιαλιστικής κουλτούρας. Ο Λένιν είπε: «Οι αντίπαλοί μας είπαν επανειλημμένα πως βιαστήκαμε αναλαμβάνοντας να εφαρμόσουμε το σοσιαλισμό σε μία χώρα όχι αρκετά καλλιεργημένη. Αλλά πλανήθηκαν από το ότι αρχίσαμε από το άλλο άκρο εκείνου που συμβουλεύει η θεωρία (ή θεωρία των σχολαστικών όλων των ειδών)». («Για το συνεταιρισμό», Άπαντα, τομ. 33, σ. 474-475, Αγγλ. Εκδ.)

 
Στο άρθρο του «Η επανάστασή μας» ο Λένιν κάνει λεπτομερή ανάλυση της θεωρίας που υποστηρίζει ότι είναι αδύνατη η πραγματοποίηση της σοσιαλιστικής επανάστασης στις περιπτώσεις που μια χώρα δεν έχει φτάσει σε ένα ορισμένο πολιτιστικό επίπεδο. Ξεσκεπάζοντας τον παραλογισμό των σχολαστικών αντιλήψεων των ηγετών της Δευτέρας Διεθνούς, που υποστήριζαν ότι είναι ανάγκη πρώτα να «ωριμάσουμε το σοσιαλισμό» και ύστερα να κάνουμε επανάσταση, ο Λένιν έγραφε: «Λέτε ότι ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Πολύ καλά. Αλλά γιατί δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πρώτα τέτοιες προϋποθέσεις πολιτισμού στη χώρα μας, όπως το ξερίζωμα των γαιοκτημόνων και των Ρώσων καπιταλιστών και ύστερα να αρχίσουμε προχωρώντας προς το σοσιαλισμό;» (Λένιν, Άπαντα, τ. 33, σ. 480, Αγγλ. Εκδ.)

 
Όταν μελετούμε τις αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε η σοσιαλιστική κουλτούρα και οι οποίες αποφάσισαν την πρωτοφανή έκταση της πολιτιστικής οικοδόμησης, πρέπει να υπογραμμίσουμε, κατά πρώτο λόγο, πως η πολιτιστική ανάπτυξη προχώρησε πάνω σε μια ολότελα διαφορετική κοινωνική βάση στη Ρωσία μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης και τη μεταβίβαση της εξουσίας στους εργάτες και τους αγρότες.

 

Karlis Dobrays. Asia-Center gas pipeline. 1975

Ο Λένιν είπε πως το σοβιετικό σύστημα, που προσφέρει ουσιαστικά δημοκρατία πιο υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο παράδειγμα δημοκρατικής διακυβέρνησης, δοκίμασε τρομακτικές δυσκολίες εξαιτίας του χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου της Ρωσίας. Στο Σχέδιο Προγράμματος του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος(Μπολσεβίκων) ο Λένιν έγραφε: «Ο σοβιετικός μηχανισμός είναι προσιτός σε όλους τους εργαζόμενους στα λόγια, αλλά στην πραγματικότητα πολύ απέχει από το να είναι προσιτός σε όλους τους εργαζόμενους, όπως όλοι ξέρουμε. Όχι γιατί οι νόμοι το εμποδίζουν αυτό, όπως γινόταν κάτω από το αστικό καθεστώς. Αντίθετα οι νόμοι μας βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά σε αυτό το ζήτημα μόνο οι νόμοι δεν είναι αρκετοί. Απαιτείται μια τεράστια εκπαιδευτική, οργανωτική και πολιτιστική εργασία.»(Λένιν, Άπαντα, τ. 29, σελ,179, αγγ. Εκδ)

 
Το 1920, σε συνομιλία του με το γιαπωνέζο δημοσιογράφο Ρ. Νακαχίρα, ο Λένιν αναφέρθηκε στις προοπτικές για οικονομική μεταμόρφωση της Ρωσίας. Είπε τότε συγκεκριμένα, πως οι δημιουργικές δυνάμεις που αγωνίζονται για τον κομμουνισμό σύντομα θα πραγματοποιήσουν μια τεράστια επιτυχία κάνοντας ένα γιγάντιο βήμα προς τα εμπρός, που θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην πορεία πολλών δεκαετιών.

Advertisements