Ο κάθε διαφωτιστής και προπαγανδιστής μας είναι απαραίτητος· και αυτός εκπληρώνει το καθήκον του, όταν δουλεύει με αυστηρό κομματικό πνεύμα, δεν περιορίζεται όμως στο Κόμμα μόνο, αλλά θυμάται πώς το καθήκον του είναι να καθοδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες δασκάλους, να τους κινήσει το ενδιαφέρον, να κατανικήσει τις παλιές αστικές προλήψεις, να τους προσελκύσει σε όλα όσα κάνουμε, να τους μεταδόσει την επίγνωση του γεγονότος πως η δουλειά μας έχει τεράστιες διαστάσεις, και μόνο όταν καταπιαστούμε με τη δουλειά αυτή θα μπορέσουμε τη μάζα αυτή, την τσακισμένη από τον καπιταλισμό, που την απομάκρυνε από μας, να τη φέρουμε στο σωστό δρόμο.

(σελ 405, τ. 41, Άπαντα)

Advertisements