Γραμμάρα έχουμε. Τιιιιιν.

С.Б.Никритин. Пересменка. 1957

http://web-music-stories.blogspot.gr/

 

Advertisements