ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (υπό ίδρυση)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977972991-6946710450

Κάλεσμα – Ενημέρωση

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στους κύκλους μαθημάτων του Λαϊκού Πανεπιστημίου Αγ. Δημητρίου και των Νοτίων Προαστίων της Αθήνας.

Καλούμε τους κατοίκους κάθε ηλικίας να στηρίξουν ενεργά την προσπάθειά μας για τη λειτουργία ενός Λαϊκού Πανεπιστημίου.

Τα μαθήματα μπορεί να παρακολουθεί κάθε κάτοικος της Αθήνας, του Πειραιά και ολόκληρης της Αττικής.

Σκοποί-Στόχοι:

  • Παροχή εκλαϊκευμένης γνώσης για οποιαδήποτε επιστήμη επιθυμεί ο καθένας.

  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια της λογικής, κριτικής και διαλεκτικής σκέψης.

  • Συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, βιβλιοπαρου-σιάσεις, επιστημονικές ή βιωματικές δραστηριότητες.

  • Συνεργασία με τοπικούς φορείς (Τοπική Διοίκηση, Ένωση και Συλλόγους Γονέων, Σχολεία, Συνδικαλιστικούς, Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς φορείς), αλλά και με πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα κ.λπ.

  • Οργάνωση διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων, μετά από πρόταση φορέων και δημοτών

Προϋποθέσεις – Αρχές:

  • Όλες οι δραστηριότητες του Λαϊκού μας Πανεπιστημίου είναι δωρεάν, για διδάσκοντες και διδασκομένους.

  • Για τη συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται καμιά πιστοποιημένη επιστημονική γνώση τους.

  • Τα περισσότερα σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις θα έχουν ως επιστημονική μέθοδο διδασκαλίας τον Διαλεκτικό και Ιστορικό Υλισμό.

  • Το Λαϊκό μας Πανεπιστήμιο δε θα είναι υπό τη σκέπη και την καθοδήγηση κανενός Δήμου ή Υπουργείου ή επιστημονικού ιδρύματος.

Άγ. Δημήτριος, Απρίλιος 2016

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

(Υπό ίδρυση)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο (Η) υπογραφόμενος (-η) ………………………………………………………………………….

Ιδιότητα: φοιτητής ή μαθητής Λυκείου…………………………………………………………..

επάγγελμα…………………………………..……………………………………………….

άλλη ιδιότητα (συνταξιούχος, άνεργος κ.λπ.)……………………………..

τηλέφωνα: σταθερό:………………………….. κινητό:…………………………………………..

email ……………………………………………………………………………………………………………….

Αιτούμαι

να εγγραφώ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, στο υπό ίδρυση ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ, το οποίο λειτουργεί ήδη με διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, φιλολογικών απογευμάτων και παρουσιάσεων βιβλίων, με υπεύθυνη προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή από κατοίκους του Δήμου Αγ. Δημητρίου και των γειτονικών Δήμων.

Οι εκδηλώσεις μπορούν να οργανώνονται και να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διαφόρους φορείς της πόλης του Αγ. Δημητρίου και των γειτονικών Δήμων.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο έχει ως σκοπό του να προσφέρει δωρεάν εκλαϊκευμένη επιστημονική γνώση. Θα είναι αυτοδιοικούμενο, με λαϊκή βάση και η επιστημονική δεοντολογία του θα στηρίζεται κυρίως στο φιλοσοφικό δίπολο της διαρκούς πάλης Ιδεαλισμού-Υλισμού.

Άγ. Δημήτριος,…………………………………………. Ο (Η) αιτών (-ούσα)

Advertisements