Πριν από 80 χρόνια δε θα ακουγόταν καλό αυτό.

Της παλιάς ΕΤΕ

Θετικές οι εντυπώσεις. Νικάμε.

 

Advertisements