Αποτέλεσμα εικόνας για blade runner

Η διαχείριση του περιβάλλοντος στο φιλμικό τοπίο ως έκφραση του κυρίαρχου παραδείγματος

Advertisements