Παρουσιάστηκε η δεύτερη δουλειά του Παναγιώτη Μανιάτη, Εκκεντρισμός