Από το: «Πρόγραμμα της Πρώτης Ομάδας Εργασίας Κονστρουκτιβιστών» (1922)