Latest Entries »

Συνέντευξη Τύπου από την Ελληνική Πρωτοβουλία για την Απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία «Henry Reeve»

«Του αδυνάτου νικητές», Τ. Βαρελάς
«Του αδυνάτου νικητές», Τ. Βαρελάς

Η Ελληνική Πρωτοβουλία για την Απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία «Henry Reeve» θα δώσει συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 29 Ιούλη στις 12 το μεσημέρι στον αύλειο χώρο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Βαλτετσίου 42, Εξάρχεια).

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου θα εκτεθούν τα έργα και το συλλεκτικό εικαστικό λεύκωμα «Η Κούβα δεν είναι μόνη της» του ζωγράφου Τάκη Βαρελά.

Θα μιλήσουν η πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, ο ζωγράφος Τάκης Βαρελάς και ο γιατρός του ΓΝ «Σωτηρία» Νίκος Χονδρόπουλος. Τη συνέντευξη θα συντονίσει ο Βελισάριος Κοσσυβάκης, γραμματέας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Τα έργα του Τ. Βαρελά έχουν τυπωθεί σε 300 συλλεκτικά αντίτυπα, σε χαρτί 300 gr, είναι ενσωματωμένα ένα ένα σε φάκελο προκειμένου να αξιοποιηθούν για επίτοιχη χρήση. Τα έσοδα από την πώληση των έργων θα διατεθούν, μέσω της πρεσβείας, για τις ανάγκες του λαού της Κούβας.

44. Την περίοδο που µεσολάβησε από το προηγούµενο Συνέδριο σηµειώθηκαν νέα βήµατα στην παρέµβαση του Κόµµατος στον Πολιτισµό. Η πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα που συνεχίστηκε µε πιο ανεβασµένους ρυθµούς µέσα από τα Επιστηµονικά Συνέδρια, τα Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή, τις µεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές, τις συναυλίες, τα αφιερώµατα, τις εκθέσεις, τους διαγωνισµούς πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου, χαρακτηρίστηκε από υψηλότερη στάθµη και βαθύτερη προσέγγιση του αντικειµένου της Τέχνης από το Κόµµα και την ΚΝΕ. Ο αριθµός των καλλιτεχνών, των διανοουµένων και των άλλων εξειδικευµένων στους τοµείς της Τέχνης ανθρώπων που συµµετείχαν ή συνέβαλαν ενεργητικά σε όλη αυτήν τη δραστηριότητα διευρύνθηκε ποσοτικά και ποιοτικά. Ορισµένες Κοµµατικές Οργανώσεις, αξιοποιώντας την κεντρική πείρα, ανέπτυξαν σε τοπικό επίπεδο αντίστοιχες πρωτοβουλίες µε αξιόλογα αποτελέσµατα.

Η έντονη πολιτιστική δραστηριότητα αυτών των χρόνων, αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τις κοµµατικές δυνάµεις στο µαζικό κίνηµα των εργαζοµένων στον Πολιτισµό, πιο εντατικά την τελευταία περίοδο της πανδηµίας, συνέβαλαν στο να αναβαθµιστεί το κύρος του Κόµµατος γενικότερα και ειδικότερα στον χώρο του Πολιτισµού. Με την όλη δράση του, το έµπρακτο ενδιαφέρον του για τα οξυµένα προβλήµατα των καλλιτεχνών και των άλλων εργαζοµένων στον κλάδο και µε την εκτίµηση που τρέφει στην κοινωνική προσφορά τους, το Κόµµα κερδίζει τον σεβασµό τους, δηµιουργώντας το έδαφος για να ξεπεράσουν αναστολές και να προσεγγίσουν την πολιτική του. Η σχέση τους µε την Τέχνη δίνει άλλωστε µια διαφορετική δυναµικότητα στη στάση τους απέναντι στη ζοφερή κοινωνική πραγµατικότητα.

Η συσπείρωση γύρω από το Κόµµα ενός σηµαντικού αριθµού καλλιτεχνών που έχει έως τώρα επιτευχθεί δεν πρέπει ωστόσο να θεωρείται ακόµα ικανοποιητική ούτε και δεδοµένη. Απαιτείται µεγάλη προσπάθεια µε σταθερή συστηµατική πολιτική και ιδεολογική συζήτηση για να διατηρείται και να διευρύνεται αυτή η συσπείρωση, προπαντός για να καλλιεργούνται πολιτικοί και ιδεολογικοί δεσµοί µε νεότερους ταλαντούχους καλλιτέχνες, µια πλευρά στην οποία σηµειώνεται καθυστέρηση.

45. Γενικά διαφαίνεται η τάση να ξεπερνιέται σταδιακά η αντίληψη στις γραµµές µας που –όπως είχε επισηµανθεί στο 20ό Συνέδριο του Κόµµατος– αντιµετωπίζει τον πολιτισµό ως διακοσµητικό στοιχείο της πολιτικής δράσης του. Ο πολιτισµός –ιδιαίτερα η στρατευµένη στα κοµµουνιστικά ιδανικά τέχνη– αρχίζει να αναγνωρίζεται ως ένα ακόµη πεδίο της ταξικής πάλης, ως ένας κρίσιµος τοµέας δράσης του Κόµµατος, ικανός µε τα δικά του µέσα –αισθητικά, καλλιτεχνικά– να εκφράζει και να προωθεί την κοµµουνιστική ιδεολογία και την αναγκαιότητα του σοσιαλισµού – κοµµουνισµού.

Χρειάζεται, ωστόσο, να συνειδητοποιηθεί βαθύτερα πως η σπουδαιότερη λειτουργία της Τέχνης και γενικότερα του Πολιτισµού είναι να συµβάλλει στη διεύρυνση του µορφωτικού ορίζοντα, να συµβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, άρα και στην ικανότητα των κοµµουνιστών να κατανοούν και να επιδρούν στην κοινωνική πραγµατικότητα. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να κατακτούν το ρόλο τους ως επαναστατική πολιτική πρωτοπορία.

Οι αναξιοποίητες ακόµη δυνατότητες στον χώρο του Πολιτισµού για την ανάπτυξη της πολιτικής παρέµβασης του Κόµµατος θέτουν ακόµη πιο επιτακτικά την ανάγκη να ξεπεραστεί η µεγάλη ανοµοιοµορφία ανάµεσα στις Κοµµατικές Οργανώσεις ως προς το επίπεδο οργάνωσης της πολιτιστικής δουλειάς, µε τη συγκρότηση επιτροπών πολιτισµού σε όλες τις Οργανώσεις Περιοχής και κοµµατικών οργανώσεων καλλιτεχνών στις µεγαλύτερες τουλάχιστον πόλεις, τη συστηµατική παρακολούθηση του τοµέα, τη µεγαλύτερη εξοικείωση µε το αντικείµενο της Τέχνης, τη σταθερή πολιτιστική δραστηριότητα.

46. Παρά τα όποια επιτεύγµατα στην πολιτιστική δουλειά του Κόµµατος, υπάρχει ακόµη µεγάλη απόσταση από το να κατακτηθούν η γνώση και η ικανότητα αντιπαράθεσης µε σύγχρονες αστικές θεωρίες γύρω από το περιεχόµενο της Τέχνης, που καλλιεργούνται συστηµατικά και µε διάθεση µεγάλων κονδυλίων µέσα από ένα πλέγµα κρατικών οργανισµών, ιδρυµάτων των επιχειρηµατικών οµίλων και πανεπιστηµίων, επιδρώντας σοβαρά στις νεότερες και µε περισσότερα µορφωτικά εφόδια γενιές των καλλιτεχνών.

Το κεντρικό και πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό αυτών των θεωριών είναι ότι σύνθετα κοινωνικά ζητήµατα, όπως η βία κατά των γυναικών, η «ταυτότητα φύλου», ο ρατσισµός κ.ά., παρουσιάζονται µε όρους ατοµικών δικαιωµάτων. Έτσι, υποβαθµίζεται και η ανάγκη προστασίας των θυµάτων κάθε είδους βίας, ρατσισµού, αποξένωσης, λόγω φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισµού κ.λπ.

Γίνεται φανερό ότι απαιτείται να ενταθεί η µελετητική προσπάθεια για την επεξεργασία θεωρητικών ζητηµάτων της σύγχρονης Τέχνης και λογοτεχνίας µε συντονισµό και της εργασίας υποψήφιων διδακτόρων σε ανάλογη θεµατολογία. Θεµελιακός παράγοντας για να εδραιωθεί και να ενισχυθεί η παρέµβαση του Κόµµατος στον Πολιτισµό είναι η ανάπτυξη µιας νέας γενιάς καλλιτεχνών – δηµιουργών και επιστηµόνων στο χώρο της Τέχνης, που µαζί µε το ταλέντο και τη γνώση των εργαλείων της Τέχνης τους θα διαθέτουν µαρξιστική κατάρτιση, ως καθοριστική προϋπόθεση για τη δηµιουργία πρωτοπόρου καλλιτεχνικού έργου µε υψηλή αισθητική αξία. Πρόκειται για έναν δύσκολο στόχο που, ειδικά στις σηµερινές αντεπαναστατικές συνθήκες µεγάλης υποχώρησης του κοµµουνιστικού κινήµατος, δεν επιτρέπεται να αφεθεί στην τύχη. Απαιτεί επίµονη και µακρόπνοη προσπάθεια, που παρότι τα αποτελέσµατά της δεν θα φανούν άµεσα, θα αποδειχτεί πολύτιµη στην πάλη για τον επαναστατικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας.

21ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Από το πρώτο κείμενο των θέσεων

Η ΚΝΕ καλεί τους νέους και τις νέες να πάρουν μέρος στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 16 Ιούλη, στις 8 μ.μ. στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και στο Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Τους καλεί «να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό, που τις τελευταίες μέρες παλεύει ενάντια σε ένα ακόμη ιμπεριαλιστικό σχέδιο εναντίον του».

«Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Οι προβοκάτσιες των ιμπεριαλιστών δε θα περάσουν!», σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, προσθέτοντας τα εξής:

«Έχουμε τη δύναμη να μην αφήσουμε να περάσουν στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα τα βρώμικα ψέματα του συστήματος.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι:

  • Οι ΗΠΑ, μαζί με τη μαφία που δρα στο έδαφός τους, οργανώνουν αντικομμουνιστικές και αντεπαναστατικές διαδηλώσεις, στηρίζοντας τις δυνάμεις μέσα στην Κούβα που καλούν σε ανατροπή της κυβέρνησης.
  • Είναι οι ίδιοι που κάνουν το άσπρο-μαύρο, παρουσιάζοντας ακόμη και διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης της Κούβας ως δήθεν αντίθετες σε αυτή, προβάλλοντας συγκεντρώσεις που έγιναν σε Αίγυπτο και Ισπανία πριν χρόνια ως τάχα σημερινές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Κούβα. Δε διστάζουν μπροστά σε κανένα ψέμα για να πετύχουν τον σκοπό τους.
  • Επικαλούνται τα δημοκρατικά δικαιώματα οι ίδιες δυνάμεις που δεν υπάρχει δικαίωμα που να μην έχουν τσακίσει, από τη Μινεάπολη ως το Ιράκ, οι ίδιοι που έχουν βομβαρδίσει και δολοφονήσει λαούς, που έχουν γεμίσει με ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές βάσεις τους όλο τον πλανήτη. Πάει πολύ να μιλάνε για δημοκρατία οι ΗΠΑ και οι υποστηρικτές τους στην Ελλάδα, λίγους μήνες μετά από όσα παρακολουθήσαμε στις αμερικανικές εκλογές, σε συνέχεια των γεγονότων στο Καπιτώλιο στις αρχές του χρόνου.
  • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κουβανικός λαός στη ζωή του είναι αποτέλεσμα του ιμπεριαλιστικού απάνθρωπου αποκλεισμού των ΗΠΑ, που ξεκίνησε αμέσως μετά την Κουβανική Επανάσταση πριν 60 χρόνια. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι αυτές που δεν αφήνουν την Κούβα να ανασάνει. Η κυβέρνηση Μπάιντεν εφαρμόζει εκτός από το δολοφονικό εμπάργκο και τα 242 πρόσθετα μέτρα εναντίον της Κούβας της κυβέρνησης Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν είναι στις προτεραιότητές της να αλλάξει πολιτική για την Κούβα. Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που διαλαλούσαν διάφορες δυνάμεις διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, ότι τάχα η εκλογή Μπάιντεν συνιστά προοδευτική στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Η αλήθεια τούς πονάει! Μέσα στον ορυμαγδό προπαγάνδας των αστικών ΜΜΕ και των fakenews, οι μόνοι που μπορούν να διαδώσουν την αλήθεια είναι οι λαοί. Η δύναμή τους είναι ανεξάντλητη! Όλοι και όλες στην παράσταση διαμαρτυρίας της ΚΝΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία!

Κάτω οι προβοκάτσιες των ιμπεριαλιστών! Αλληλεγγύη στον ηρωικό κουβανικό λαό! Η Κούβα δεν είναι μόνη της – Θα νικήσει!». 

Ά-μορφες σκέψεις του Pablo Picasso – Κατιούσα (katiousa.gr)

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Κώστα Σαραντίδη προς την οικογένειά του και τον λαό του Βιετνάμ έστειλε η πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα.

Αναφέρει: 

«Αγαπητοί φίλοι

Με βαθιά θλίψη συλλυπούμαστε για τον θάνατο του φίλου Κώστα Σαραντίδη, μεγάλου αγωνιστή και διεθνιστή αντάρτη ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Δεν συμμετείχε μόνο στις δοξασμένες σελίδες του ηρωικού αγώνα του λαού του Βιετνάμ, αλλά και με τις πράξεις του και τη φωνή του στάθηκε πάντα στο πλευρό των καταπιεσμένων ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για έναν καλύτερο κόσμο.

Υπήρξε μεγάλος φίλος της Κούβας. Εξ ονόματος του κουβανικού λαού, τον ευχαριστούμε για τη στήριξή του στο αίτημα για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Διεθνή Ταξιαρχία των Κουβανών γιατρών «Henry Reeve». Για εμάς ήταν μεγάλη τιμή ένας άνθρωπος όπως ο Κώστας Σαραντίδης, ακούραστος αγωνιστής της ελευθερίας, όπως έκανε στο Βιετνάμ, να συνταχθεί με αυτό το όμορφο κάλεσμα, για να δείξει την αλήθεια σχετικά με την αλληλέγγυα προσφορά εργασίας των Κουβανών γιατρών σε όλο τον κόσμο και να διαψεύσει τις αρνητικές εκστρατείες που στόχο έχουν να βλάψουν την εικόνα της κουβανικής επανάστασης και το αλληλέγγυο, ανθρωπιστικό και διεθνιστικό πνεύμα της.

Κατά την επίσκεψή του στο Βιετνάμ, ο Κομαντάντε Φιδέλ Κάστρο εξέφρασε στις 12 Σεπτεμβρίου 1973: «Η ονομασία του Βιετνάμ είναι γενικά αγαπητή και γενικά κοντά στις καρδιές όλων των Κουβανών. Το Βιετνάμ υπήρξε για εμάς παράδειγμα και ανάσα στον αγώνα μας. Ο κουβανικός λαός γενικά έχει συνείδηση του εξαιρετικού ρόλου που έπαιξε ο λαός του Βιετνάμ στον πυρήνα του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος και στον αγώνα για την απελευθέρωση των λαών. Το Βιετνάμ προσφέρει σε όλους τους εκμεταλλευόμενους και καταπιεσμένους λαούς ένα αξέχαστο μάθημα. Κανένα απελευθερωτικό κίνημα, κανένας λαός από όσους έχουν αγωνιστεί για την ανεξαρτησία τους, δεν χρειάστηκε να φέρει εις πέρας έναν αγώνα τόσο μακρόχρονο και τόσο ηρωικό, όσο ο λαός του Βιετνάμ».

Ο αγαπημένος μας Κώστας, ο Έλληνας Βιετναμέζος αντάρτης, πάντα θα βρίσκεται στην καρδιά των Κουβανών, όπως βρίσκεται στην καρδιά μας ο ηρωικός λαός του Βιετνάμ. Δεχθείτε τα συλλυπητήριά μας και τη φιλία μας σε αυτές τις θλιβερές στιγμές, αλλά με την πεποίθηση ότι ο Κώστας είναι από εκείνους τους ανθρώπους που διαθέτουν τόσο φως που είναι ικανό να συνεχίσει να λάμπει με τόση δύναμη πέρα από τη φυσική του απουσία.

Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα

Πρέσβης της Κούβας στην Ελληνική Δημοκρατία».

Στο μήνυμά της η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας εκφράζει συντροφικούς χαιρετισμούς για το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ και επισημαίνει τα εξής:

«Σήμερα ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη γενική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και του νεοφιλελευθερισμού που πλήττει την ευημερία των λαών, μια κρίση που οξύνθηκε από την πανδημία του Covid-19 και που στην περίπτωση της Κούβας γίνεται ακόμα χειρότερη λόγω του οικονομικού – εμπορικού – τραπεζικού αποκλεισμού που επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί την πιο κατάφωρη, μαζική και συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των Κουβανών και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας. Ο αποκλεισμός επιδεινώθηκε παραπέρα από τα 243 μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ από τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η μάχη για την υπεράσπιση της κυριαρχίας, της αυτοδιάθεσης, της ανεξαρτησίας και της απόφασης της πλειοψηφίας του λαού μας να συνεχίσει να οικοδομεί τη σοσιαλιστική πατρίδα, φτάνει μέχρι την Ευρώπη, στην αντιπαράθεση με τα τμήματα της ακροδεξιάς που επιχειρούν να εισάγουν στο Ευρωκοινοβούλιο μια ατζέντα υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ και της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι. Σας ευχαριστούμε βαθιά για τη σταθερή στάση του ΚΚΕ που καταδικάζει τον αποκλεισμό και εκφράζει την αλληλεγγύη του με την επανάστασή μας.

Οπως επικυρώθηκε πρόσφατα στο 8ο Συνέδριο Ενότητας και Συνέχειας του Κόμματός μας, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η Κούβα αντιστέκεται, προοδεύει, δημιουργεί και αναζητεί λύσεις για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη, υπό την καθοδήγηση του Κόμματος και της νέας γενιάς στελεχών, που εμπνέονται από την κληρονομιά του Φιντέλ και τις διδασκαλίες του Ραούλ.

Επιβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας, συνεπείς με τις μαρξιστικές – λενινιστικές αρχές της ενότητας και την απόφαση να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις ιστορικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με το ΚΚΕ, το οποίο στο 21ο Συνέδριο θα συζητήσει σημαντικά θέματα προς όφελος του ελληνικού λαού».

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11281200

Όμορφη ποιητική συλλογή

Quintin Wimalaseleari

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/292567_perimene-me-mehri-tin-antifasistiki-niki